Öğrenmek

Bilgelik: Bilge kimsenin taşıdığı nitelik, bilge olma durumu. Herkesin ulaşamadığı, derin, kapsamlı, bütünsel bilgi. Alamet: Belirti, işaret, iz, nişan Musibet: Beklenmedik bir zamanda gelen kötülük, sıkıntı veren durum. Öğreti: Bilimde düzenli bir görüşü oluşturan ilke ve kuramların tümü.  Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği. Saymak: Kabul etmek, yerine koymak, saygı göstermek.