0532 502 73 23

NLP Practitioner Sertifika Programı

Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

NLP Practitioner Sertifika Programı

Haziran 4, 2018 @ 10:00 - Haziran 10, 2018 @ 17:00


Bugüne kadar öğrendiklerimizde bize sürekli ‘NE’ yapmamamız söylendi. Kimse bize yapmamız gerekeni ‘NASIL’ yapabileceğimizi anlatmadı.

Dr. Richard Bandler’ın özgün yöntemlerini, Dr. Bandler’ın Türkiye’de yerleşik eğitmeni Sn. Ufuk Önen anlatıyor.

Duygu ve düşüncelerimi NASIL yönetebilirim?

HAYATINIZI ‘NLP ÖNCESİ VE SONRASI’ OLARAK AYIRABİLİRSİNİZ!

Düşünceleriniz hayatınıza şekil veriyor ise; düşüncelerinize şekil vermeyi öğrenirseniz, hayatınıza şekil vermeyi öğrenmiş olmaz mısınız?

Duygular, düşünceler, davranışlar ve inançların farkına varmak ve bunlardan hizmet edenler ve etmeyenleri ayırt etmek ve sizi engelleyen düşünce ve duyguları, hizmet eder hale getirmek için yol, yordam ve yöntemlerden kocaman bir demet NLP.

Bir insanın yaşamının bir döneminde yaşadığı bir tatsızlığın anısını silip atmak olası mıdır?
Çevrenin, ebeveynlerin üzerimizde farkına varmadan oluşturduğu ezberletilmiş inançların bilinçaltında çözümlenmesi.
Var mıdır böyle bir yol?
Bilir mi insanlar böylesine bir yordam?

Zihnimizin algılama yaparken bize hangi oyunları oynadığını öğrenmek ve bu oyunu zihnimiz ile bilerek bilinçli oynamak.
Ve böylece önce düşüncelerimizi, sonra da hayatı yönetmeyi öğrenmek.

İçsel bir yolculuk. Neyi, neden düşünüyorum ve bu bana ne hissettiriyor?
Bütün bunlar yaşamıma neler getiriyor? İstediklerine ulaşan insanların zihin düzenini kendime uyarlayarak istediklerimi elde edebilir miyim?
Bilinçaltımızdaki bilinmeyenler ile yüzleşmemizi sağlayan benzeri bir çok çalışma ve istediklerimizi, hedeflerimizi bilinçaltına nasıl yerleştirebileceğimizi öğreneceğimiz 7 günlük bir çalışma.

NLP kitap okuyarak fikir sahibi olabileceğiniz bir derlemedir ama hayatınıza uyarlamak istiyorsanız, bir-e-bir, yüz yüze ve insanlarla uygulayarak yapmalısınız.

DR. RİCHARD BANDLER’S 7 DAYS NLP PROGRAMS

NLP; 1970’li yıllarda Dr. Richard Bandler ve John Grinder tarafından ortaya konulan ‘Zihnin İşleyiş Şeklini’ anlatan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilinçaltında algılarımızın nasıl oluştuğu ve algılarımızı yorumlarken zihnin bize hangi oyunları oynadığını anlatır. Ve zihnimizi yöneterek, algı, yorum, duygu ve davranışlarımızı nasıl bize hizmet eder hale getirebileceğimizi öğretir.
Dr. Richard Bandler’ın bu yöntemini öğreten programlar, dünyanın her yerinde ‘Dr. Richard Bandler’s NLP Programs’ adı ile aynı metod ve sistem ile verilmektedir. Kişi bu programda kendi zihnini nasıl yönetebileceğini öğrenirken, geçmişte yaşadığı anı ve travmaların bu gününe nasıl yansıdığını, bu gününde hangi kararları alıp, alamadığını tespit ederek, NLP teknikleri ile bilinçaltında istediği değişikleri ‘BEN NE İSTİYORUM’ çerçevesinde gerçekleştirirken, aynı zamanda bu yöntemleri başkalarına nasıl uygulayabileceğini öğrenir ve bir NLP Uygulayıcısı olmaya yetkinlik kazanır. Yetkinliği Dr. Richard Bandler’ın kendi sertifikası ile belgelendirilir.

Dünya’nın her yerinde aynı metot ve sistem ile verilmekte olan bu programın Türkiye temsilciliğini İstanbul’da Ufuk Önen Danışmanlık ve Seminerleri kuruluşu yapmaktadır.

Program Dr. Richard Bandler’ın kurucusu olduğu SOCIETY OF NLP’nin belirlediği prensipler çerçevesinde yürütülmektedir. Temel iki prensip üzerinde titizlik ile durulmaktadır.
Bu prensiplerin ilki; NLP’nin bir bütün olduğu ve bütünsel olarak öğrenilmesi gerektiği yani ‘NLP bütünsel olarak, 7 ardışık tam gün şeklinde düzenlenen programlar ile öğrenilir ‘,
Diğer prensibi ise ‘ NLP uygulama yapılarak öğrenilir’ dir.

Bu prensipler çerçevesinde program kısaca şu şekilde özetlenebilir.

– 7 günlük bir programdır. 7 ardışık gün, saat 10:00 – 17:30 aralığında devam eder.
-Program süresince devamlılık esastır.
– Uygulamalı bir program olduğundan sınırlı sayıda katılımcı kabul edilebilmektedir.
– Programın %60’ı uygulamaya yöneliktir. Katılımcıların uygulamalarda yetkinlik göstermeleri beklenir.
– Katılımcılar NLP yi önce kendileri deneyimlerler, ‘bilinçaltında neler oluyor, nasıl oluyor?’ sorusunu tanır ve tanımlarlar.
– Daha sonra öğrendikleri NLP yöntem ve tekniği katılımcılar aralarında eşleşerek, uygulama yaparlar.
– Her seferinde farklı biri ile uygulama yaparak, değişik insan profilleri ve onların bilinçaltı ile çalışırlar, deneyim zenginliği elde ederler.
– Katılımcılar uygulama yaparken, eğitmen ve asistanlarımız gözlemci ve destekleyici olarak yanınızda bulunurlar.
– Programın 3. ve 4. günleri bilinçaltında yapılan bu programda bir kırılma noktası oluşur. Katılımcılar öğrendiklerini içselleştirmeye başlarlar.
– Uygulama yaptıkça ve yaptıkları uygulamaların grup içindeki diğer katılımcılarda ne kadar etkili ve hızlı sonuç verdiğini gördükçe, ‘NLP’nin etkinliğini ve kendilerinin bu işi artık yapabildiklerine’ dair görüşleri netleşir ve özgüvenleri de yerine gelir.
– Programda projeksiyon, slayt ve sunumlar kullanılmaz. Tamamen interaktif bir programdır.
– Program Ufuk Önen tarafından verilmektedir.
– Ufuk Önen aynı zamanda NGH (www.ngh.net) kurumunun Türkiye’de Hipnoz Sertifika programlarını yürüten ve sertifikalandıran eğitmendir.
– NLP’yi, hipnoz bilen bir eğitmenden öğrenmek, özel bir ayrıcalık kazandırır. NLP’nin en önemli bölümü, zihnimize sorular sormaya başladığımız bölümüdür. Burada kullandığımız dil ve konuşmalarımızı hipnotik dil kullanarak yaptığımızda en etkili ve en hızlı sonucu elde ederiz.
– Program sonunda sınavda ve program süresince yapılan uygulamalarda yetkinlik sağlayan katılımcılar Society of NLP’nin Dr. Richard Bandler tarafından imzalanmış ve uluslararası geçerliliğe sahip NLP Practitioner sertifikasını almaya hak kazanırlar. Ve NLP Uygulayıcısı olarak çalışmaya başlayabilirler.

PROGRAM İÇERİĞİNİN BAZI KONU BAŞLIKLARI

NLP Nedir?
Algılama Nedir?
Başkalarıyla iletişim içerisindeyken kendimizi algılayabilme becerimizin geliştirilmesi
Beden dili ve ses izdüşümün bilinçli algılanması, yorumlanması ve kullanım alanları
Algısal dil kullanımındaki farklılıkları çözümleyebilme becerisinin geliştirilmesi
Kalibrasyon, derecelendirme, geri bildirim verme ve alma çalışmaları

Uyum ve Ahenk (Pacing and Harmoni)
Aynalama yöntemiyle uyum sağlama
Güven Sağlama (Rapport)
Ses ve İfade uyumu (Matching)
Beden dili uyumu (Mirroring)
Bilinçli uyum bozma (Missmatching)
Aktif dinleme

Kaynakları harekete geçirme ( Resources )
Mevcut kaynakları kendimizin ve başkalarını olumlu yönde etkileyebilmek için kullanmak
Depresyon tutukluk ve verimsiz duygu durumlarını değiştirebilmek için fizyolojimizi değiştirme.
Bedensel güç kaynaklarını harekete geçirilmesi

Temsil Sistemleri (NLP Representational Systems)
Temsil sistemlerine giriş
Farklı duyularımız
Dil ve duyusal sistem ilişkisi
Etkileşimdeki uyumu derinleştirmede temsil sisteminin kullanımı
Karşındakinin temsil sistemini bulma
Göz erişim ipuçları
İpuçlarının kullanımı
Temsil sistemlerinin kullanımı

Metamodel
Algı mekanizmasi ve algı filitreleri
Zihinsel temel bilgi işleme süreçleri
Kaybolan bilginin geri kazanımı
Metamodel dil kalıpları
Genelleme , bozulma ve kaybetme kalıplarının incelenmesi
Sorun ve hedef tanımlamaları
Future Pace
Meta modelin kullanımı

Hedef çalışmaları
Tote Süreci
Hedef Belirleme Kriterleri
Ben Ne İstiyorum?

Çapalama (NLP Anchoring)
Çapalama, teorisi, tanımlamalar, teknik akışı
Çapa atma
Olumsuz çapaların gücünü kesme
Çapa zincirleme ve üst üste dizme
Çapaların örtük kullanımı
Gizli çapalama
İlişkilerde çapaların etkisi

Yeniden Çerçeveleme ( Reframing )
Yeniden çerçeveleme türleri
Anlamın yada içeriğin yeniden çerçevelenmesi
Niyet – davranış ayrımı
İçsel parçalar modeli
Parçaların sistem dizilimi
Parçalar arası anlaşma yöntemi

Zaman Çizgisi (Timeline)
Zaman yolu çalışmalarına giriş
Zaman çizgisinin açığa çıkarılması
Zaman çizgisi türleri
Mekansal ayarlamalar
Zaman çizgisinin alt biçimleri
Zaman çizgisinde bükülmeler

Yordamlar (Strategies)
Tanımlar, TOTE sistem döngü modeli
Stratejinin açığa çıkarılma süreci
Hafıza Stratejisi
Alt modaliteler (Submodalities)
Alt modalitelerin sözlü göstergeleri
Alt modalite tür ve çeşitleri
Kritik alt modalitelerin tespit edilmesi
Kaynak gönderimi
İçsel ses ve resimlerin parçalanması
Swish tekniği

Hipnotik dil kalıpları
Hipnoz hakkında bilinenler
Hipnozun tarihi ve yapısı
Kavramların açıklanması
Erickson hipnoz
Hipnoz presipleri
Hipnotik dil kalıpları
Trans endüksiyonu
Trans durumuna giriş ve çıkış
Metafor konstrüksiyonu
Uygulamalar

Neden NLP?
Ufuk Önen’in SKY TÜRK TV Programı

http://www.youtube.com/watch?v=0tOhgDRJ5nA
Kayıt için:
0544 736 4637 ve 0532 502 7323 Numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Uygulamalı bir çalışma olduğundan sınırlı sayıda kişi kabul edilebilmektedir.
Seminer
NLP
Richard Bandler

Bu gönderiyi paylaş:

Detaylar

Başlangıç:
Haziran 4, 2018 @ 10:00
Bitiş:
Haziran 10, 2018 @ 17:00

Mekan

Kalamış
Kalamış, Kadıköy
Istanbul,, Kadıköy 34726 Turkey
+ Google Haritalar
Website:
www.ufukonen.com.tr